Dominique Miedema- van Raaphorst

Na het behalen van de PABO ben ik gestart als leerkracht in de bovenbouw op de St. Jozef school in Wassenaar. Ik ben een enthousiaste, eerlijke en daadkrachtige leerkracht met oog voor de zorg van het kind.

In het 2e jaar als leerkracht ben ik gestart met de Post-HBO opleiding IB/RT, die ik in 2013 met succes heb afgerond. Op basisschool St. Jan Baptist begon ik de interne begleiding te combineren met het voor de klas staan. Ik startte als intern begeleider toen de wet passend onderwijs werd ingevoerd. Een mooie ontwikkeling waarbij de onderwijsbehoeften van het kind in kaart wordt gebracht en gekeken wordt naar de mogelijkheden binnen de school hoe hier aan te voldoen.

Om deze mogelijkheden te vergroten heb ik, samen met Inez Schutjes – Dohle, de HBO Master Pedagogiek, uitstroomprofiel Orthopedagogiek, gevolgd en ik ben in 2016 afgestudeerd.

Gericht op passende hulp op sociaal-emotioneel gebied.

Ik heb na afloop van mijn studie stage gelopen bij de School Adviesdienst, waar ik ervaring heb op gedaan in het afnemen van didactische onderzoeken en het omzetten van testgegevens in handelingsgerichte adviezen in de klas.

Nu is het tijd om mijn droom te volgen en te starten met een eigen praktijk. Een praktijk gericht op passende hulp op sociaal-emotioneel gebied en het leren leren voor het kind, de ouder(s) en de school.


Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen en wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.