Dominique-Miedema-van-Raaphorst-Kinderpraktijk-DO-IN

Dominique Miedema- van Raaphorst

Ik heb 12 jaar ervaring opgedaan in het basisonderwijs als leerkracht, waarvan ik ook 6 jaar werkzaam ben geweest als intern begeleider. Ik ben een enthousiast, eerlijk en daadkrachtig persoon met oog voor de zorg van het kind.

Ik ben werkzaam bij de Ambulante Educatieve Dienst als begeleider passend onderwijs en heb mijn droom verwezenlijkt door het starten van een eigen praktijk.
Ik heb in 2016 de HBO Master Pedagogiek, uitstroomprofiel Orthopedagogiek, afgerond. Na afloop van deze studie heb ik stage gelopen bij de School Adviesdienst, waar ik ervaring heb opgedaan in het afnemen van psychodiagnostische onderzoeken en het omzetten van testgegevens in handelingsgerichte adviezen in de klas. In 2019 heb ik mijn specialisatie behaald in hoogbegaafdheid en sinds kort ben ik ook AD(H)D coach.

‘Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten’.

Wat doe ik bij Kinderpraktijk DO’IN?
– ukIQ groep voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong
– Individuele begeleiding van het (hoog)begaafde kind
– Individuele begeleiding van het kind op emotioneel gebied, executieve functies en
leren leren
– Coole Kikker training individueel en in groepsverband
– AD(H)D coaching zowel voor kinderen als volwassenen

Ouders en professionals kunnen ook bij mij terecht voor:
– opvoed ondersteunende oudergesprekken
– observatie, advies en presentaties voor peuterspeelzalen over het kind met een
ontwikkelingsvoorsprong
– observatie, advies en presentaties voor het basisonderwijs over het
(hoog)begaafde kind, AD(H)D en executieve functies
– bewegend leren (bootcamp rekenen en spelling)


Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen en wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.