Werkwijze

Een vrolijk kind maakt een buiging

Voor ons is het belangrijk dat uw kind en u zich veilig en prettig bij ons voelen. Om deze reden starten we met een vrijblijvend kennismakingsgesprek in persoon of telefonisch. Als u besluit met ons te willen samenwerken, maken we een afspraak voor het intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek maken wij gebruik van een vragenlijst die u van tevoren heeft ingevuld. Het doel van het intakegesprek is om de hulpvraag en de behoeften van uw kind in kaart te brengen.

Na de eerste sessie met uw kind stellen wij een plan op. Afhankelijk van de problematiek volgen 6 tot 12 sessies. De sessies zullen bij ons in de praktijk of in overleg op school plaatsvinden. Na iedere sessie ontvangt u per mail een korte evaluatie. Aan het einde van de begeleiding volgt een evaluatie-/adviesgesprek.


Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen en wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.