Een vrolijk kind in het gras

Voor een optimale ontwikkeling van uw kind

Kinderpraktijk DO’IN is de praktijk van Dominique en Inez.
Door de jarenlange ervaring in het onderwijs hebben wij ervaren dat het belangrijk is dat een kind zich gezien en gehoord voelt.
Met onze praktijk bieden wij handvatten aan het kind, de ouder(s) en de school voor het stimuleren van een optimale ontwikkeling van het kind.

Wij bieden individuele begeleiding op maat aan en groepstrainingen omtrent gedrag en leerproblemen. We zijn gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, faalangst, AD(H)D en executieve functies. Ook geven we hierover trainingen aan teams op basisscholen en kunnen we meedenken over het beleid dat er al is, maar ook om beleid dat nog moet komen.

Bekijk onze website voor meer informatie.

Neem contact met ons op

Trainingen