Privacy beleid

Kinderpraktijk DO’IN, werkzaam in de Bollenstreek, Leiden en Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verwerkersovereenkomst.

Contactgegevens:
website: www.kinderpraktijkdoin.nl
e-mail: info@kinderpraktijkdoin.nl

Dominique Miedema – van Raaphorst
dominique@kinderpraktijkdoin.nl
06-27172375

Inez Schutjes – Dohle
inez@kinderpraktijkdoin.nl
06-12048031

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderpraktijk DO’IN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken middels onze website:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kinderpraktijk DO’IN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om diensten bij u af te leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kinderpraktijk DO’IN verwerkt tijdens het intakegesprek de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw kind:

  • algemene ontwikkeling (zwangerschap/geboorte, ingrijpende gebeurtenissen, bijzonderheden school, onderzoeken/eerdere behandelingen orthopedagoog/psycholoog)
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • spraak- taalontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken

Kinderpraktijk DO’IN verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw kind om de beginsituatie te kunnen bepalen en van daaruit begeleiding op maat te kunnen bieden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kinderpraktijk DO’IN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van een jaar na afsluiten begeleiding.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderpraktijk DO’IN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kinderpraktijk DO’IN gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies via de onderstaande link “Delete cookies”.

Verwijder cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens van uw kind in te zien of wijzigingen hierin aan te geven. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens van uw kind door Kinderpraktijk DO’IN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van uw kind beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens van uw kind of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kinderpraktijkdoin.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, op uw verzoek. Kinderpraktijk DO’IN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Kinderpraktijk DO’IN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kinderpraktijkdoin.nl.